Нова ера в хранителния режим на човек

През 2011 година светът тихо достигна новата ера в еволюцията на хранителния режим на човек. За първи път в съвременната история, производството на месо от риба в аквакултурите задмина производството на телешко месо. През 2012 тенденцията се запази и производството от аквакултури достигна рекордните 66 милиона тона в сравнение с производството на говеждо – 63 милиона тона. А 2013 може да бъде първата година в която хората са консумирали повече риба от аквакултури отколкото уловена.

Тези тенденции показват нов етап в производството на храна за човека. През втората половина на 20-ти век, световното търсене на качествен протеин нарасна повече от пет пъти. Това пресира пасищата и световните океани. Производството на телешко месо се повиши от 19 милиона тона през 50-те години до над 50 милиона тона през 80-те. През същият период улова на риба от отворените води скочи от 17 милона тона до 90 милона тона. От края на 80-те производството на телешко месо значително намали темпа си на нарастване, а улова на риба остана практически на същите нива. Това показва ясните тенденции на пресираните и изтощение на  световните пасища и океани.

graph02

Специалистите алармират, че получаване на повече протеин от природни системи в скоро време няма да е възможно. Голяма част от пасищата са изчерпали капацитета си и са крайно изтощени. Пренаселените пасища изтощават почвата и я превръщат в пустиня. Уловът на риба премина предела на устойчивост и световните запаси са изчерпани или са на изчезване. Правят се много по-големи усилия за набавяне на същите количества улов. Корабите трябва да изминават по-дълги разстояния до намиране на рибата. Рибарите преминават на все по-малки риби и така съвсем влошават състоянието на популациите от отворените води.

Традиционно, вкусът на хората се определя от мястото където живеят. В места с обширни пасища, като САЩ, Бразилия, Аржентина и Австралия, вкусът на хората гравитира към тревопасните животни. По крайбрежията и на островите, както и в Япония, основният протеин идва от риба и морски продукти. Днес места за разширяване на пасищата са все по-малко и уловите от световните океани намаляват. Нарастващото световно население трябва да разчита на протеин произвеждан от аквакултури и угоителни стопанства за месо.

graph01И докато пасищата и уловите от отворени води могат да се самоподдържат, ако се управляват внимателно, то при аквакултурите и угоителните стопанства се изискват вложения. Пшеницата и соята са вкарани във веригите за производство на храни отдавна. Телетата консумират 7 килограма зърно за да произведат 1 кг телешко месо, това е два пъти по високо от производството на свинско месо и почти три пъти по-високо от производството на пилешко. Рибите са значително по-ефективни, като рядко достигат 2 килограма фураж за производство на килограм живо тегло. Свинското и пилешкото са най-произвежданите меса в световен мащаб, но производството на аквакултури се увеличава най-бързо. Световното производство на риба нараства с 6% годишно, сравнено с 4% нарастване при пилешкото и 1,7% при свинското.

Тъй като цените на пшеница и соя са се повишили значително през последните години, достигайки своите исторически върхове, произведените фуражи от тях също се увеличават. Това тласка потребителите в по-ефикасни и евтини производства. Тази тенденция означава повече произведена риба и по-малко телешко месо. По последни данни консумацията на телешко на глава от населението е спаднало с почти 4%, консумацията на риба се е покачила с 2%. Заради здравни, екологични и финансови причини много хора намаляват консумацията на телешко месо. Прекомерната консумация на червени меса е свързано с повишен риск от сърдечно съдови заболявания и рак на дебелото черво, както и с други заболявания. Производството на телешко е с репутацията на „най-мръсното” и неустойчиво производство водещо до унищожаване на местообитанията и тежък въглероден отпечатък върху природата. Отглежданите култури за фуражи се подхранват с азотни торове, които замърсяват почвите, навлизат в подпочвените води и в реките. Това води до прекомерно развитие на микроводорасли и цианобактерии – алги, които от с своя страна изчерпват кислорода във водата и създават така наречените мъртви зони, в които не могат да живеят никакви водни организми. В същото време световните океани са под огромен натиск на най-различни промишлени замърсители и уловените в тях риби, които се изтъкват като здравословна алтернатива, са натрупали в себе си меланин, живак, тежки метали и пластмасови радикали много над допустимите норми.graph03

В тази некрасива картинка като че ли единствената надежда на човечеството остава добре премислените и устойчиви производства от аквакултури. Въпреки че едва наскоро масово се заговори за аквакултури, тези практики са се зародили преди хилядолетия. Като родина на аквакултурите се смята древен Китай. В момента в страната се произвеждат 62% от отглежданата риба в света. Шаранът и неговите роднини са в основата на китайската аквакултура и представляват почти половината от продукцията. В китайската практика има стремеж в самоизхранване на отглежданите риби с различни видове зоопланктон, фитопланктон, висши растения и дендрит. Така по-пълно се оползотворява екосистемата и се намаляват значително разходите за производство.

За съжаление не всички практики в аквакултурите са устойчиви и екологосъобразни. Производството на сьомга, което бързо набира популярност използва рибно брашно и рибно олио за производство на използваните фуражи. Рибното брашно и рибното олио се произвеждат от уловени от отворените води риби. 5 до 8 кг уловена риба е необходима за килограм месо от сьомга. Голяма част от запасите на така наречените фуражни риби, като аншоа, херинга и сардина са опасно намалели. А те представляват около една трета от световния океански улов. Учените усилено работят за намиране на растителни заместители на рибното брашно и рибното олио във фуражите за риба., но все по-голямото търсене на тези продукти увеличават натиска върху природата. Норвегия, страната произвеждаща най-много сьомга, сега внася повече от всякога рибно олио и най-много от всека друга страна по света. Китай, водещата страна по производство от аквакултури използва 30% от световните запаси на рибно брашно.

Аквакултурите се смятат за отговорни за унищожаването на повече от половината от мангровите гори на планетата. Тези гори са важни местообитания и същевременно предпазват брега от бури. Само във Филипините около 100 000 хектара мангрови гори са унищожени през последните 40 години заради производството на скариди.

Друг проблем при свръх интензивните производства на животни от всякакъв вид, независимо дали са крави, прасета или риби са генерираните отпадъци. При малките ферми отпадъците могат да служат за наторяване на растителни култури. При свръх интензивните производства тези отпадъци се превръщат в бреме. Огромни количества отпадъци, антибиотици, химични агенти, паразити и патогени се разпространяват в околната среда. Прекомерната употреба на антибиотици и химични агенти води до резистентни патогени застрашаващи здравето на другите животни и човека.

В тази нова ера настъпила в изхранването на човек ние се сблъскваме с нови проблеми и от нашите решения зависят опазването на околната среда и екологично чистото производство на храна. Производството на телешко месо едва ли ще се покачи значително през последните години, но производството от аквакултури ще продължи стремителния си растеж. Използването на риба за консумация от аквакултури, а не от уловена риба има ясен устойчив оттенък. Използването на повече отпадни продукти от риба и морски дарове и растителни съставки във фуражите за отглежданата риба ще намали натиска върху популациите на риба от световните океани. Нашата 7 милиардна популация все още не може да избяга от естествените размери на земята. Практиките ни за производство на храни изискват преосмисляне. Малки децентрализирани и устойчиви ферми са бъдещето на екологосъобразното производство на чисти и полезни храни. Скъсяване на пътя от „фермата до масата” ще увеличи добавената стойност на фермерите и ще осигури качествена и прясна продукция на трапезата ни.

От нас зависи дали за тази нова ера ще се говори като за нов по-висш, еволюирал етап от живота на човек или като поредната лоша практика. Помислете!

д-р Георги Атанасов, управител на Елеват Аквакултури ООД

Comments are closed.