Изхвърляме ли милиарди от отпада от рибарство и аквакултури

Специалисти от университета в Оклънд са изчислили, че Нова Зеландия е загубила 1,5 милиарда от изхвърления отпад от рибарство.

Специалисти от университета в Оклънд са изчислили, че Нова Зеландия е загубила 1,5 милярда от изхвърления отпад от рибарство. Специалистите представили доклад на агенцията по околна среда, в който се споменава че 70% от рибата се превръща в рибно брашно, рибно масло или просто се губи. Исландия използва 96% от рибните отпадъци и влага много този процент да стане 100. В доклада се посочва още, че годишния износ на риба е около 199 000 тона на стойност 778,8 милиона щатски долара. Той включва 59,900 тона отпадъци, от които 59,420 тона са били изхвърлени в морето. Авторите твърдят още, че ако отпада е бил изсушен и изнесен като рибно брашно, страната е можела да спечели допълнителни 173,7 милиона щатски долара. Това е коренната разлика между Исландия и Нова Зеландия.

Рибните глави са около 30% от теглото на рибите и докато в Нова Зеландия те се изхвърлят в Исландия се изсушават и се изнасят за Нигерия. В Исландия се използват черния дроб и хайвера на уловените риби, докато в Нова Зеландия не. Исландия е създала нова индустрия за морски вторични продукти.

Comments are closed.