Посещение на рибно стопанство “Белоградчик”

аквакултури, рибарство, проекти, рибно стопанство, язовир, риба, водни организми

Специалисти на фирмата посетиха пъстървово рибно стопанство “Белоградчик”. Анализирани бяха потенциала за развитие на стопанството и критичните точки на производството.