Аквакултурите са нарастнали с 6% през 2011 г.

Въпреки световната икономическа криза, за 2011 аквакултурите показват растеж с 6% съобщават от SustainableBusiness.com. Ненаситния апетит за риба избута световното производство на риба до рекордни нива от 154 милиона тона за 2011 г., според нови данни събрани от Worldwatch Institute.

В действителност, човешката консумация на риба е нараснал с 14,4% през последните пет години. Азия консумира най-малко две трети от това. В резултат, запасите от свободно живуща риба са на “опасно неустойчиво равнище”, отбелязват от  Worldwatch. Уловите възлизат на 90,4 милиона тона риба, за 2011 г., с нарастване 2% от 2010. Почти 60% от рибарството в световен мащаб е достигнало максимума си, което означава, че то не може да осигури повече риба.

Ако се запази сегашното ниво на консумация, аквакултурите ще трябва да осигурят допълнителни 23 милиона тона до 2020 година, казват от организацията. За да осигурят тези количества аквакултурите ще трябва да разчитат на повишено потребление на фуражи за рибите. Тенденцията е в непрестанно нарастване. Аквакултурите са се увеличили десетократно от 1970 година до сега. Ето някой факти които трябва да знаете:

  • през 2011 сладководните аквакултури са нарастнали с 6,2% до 44,3 мил т, а морските с 6,6% до 19,3 мил т.
  • през 2010 около 54,8 милиона души са били заети в различни дейности свързани с аквакултури

Аквакултурите не само помагат да се спасят популациите на видове от отворени води, но те подпомагат и други индустрии, като фуражопроизводството и хранителната промишленост например. Устойчивите аквакултури са добра възможност и за социална устойчивост с отварянето на нови работни места.

Въпреки това трябва да се внимава. “Стремителният разстеж на аквакултурите може да бъде нож с две остриета” казва Даниеле Ниренберг от Worldwatch. Въпреки потенциала за изхранване на нарастващото население на планетата, аквакултурите могат да допринесат за редица проблеми. Безконтролното изхвърляне на отпадъци замърсяват отворените води, унищожават местообитанията и дори допринасят за изчезване на някой видове. Наблюдваме нашествие на патогенни видове разпространявани навсякъде по света. Разпространение на екзотични видове и т. н.

д-р Георги Атанасов

Елеват Аквакултури

(по данни от Worldwatch)

Comments are closed.