Съдържа ли сьомгата отглеждана в аквакултури ценните омега 3 мазнини

Сьомгата е богата на полезни мазнини, това е всеизвестен факт. Дали обаче отглежданата в аквакултури сьомга е също толкова полезна и дали е богата на станалите толкова известни омега 3 мазнини?

От института за изследване на храни „Нофима“ твърдят, че в последно време произвежданата в аквакултури сьомга е по-бедна на омега 3 мазнини. Причината за това те виждат в заменянето на голяма част от рибното масло във фуражите за риба. Както добре знаем, рибното масло и рибното брашно стават все по-скъпи с всяка година заради намаляването на запасите от риба от отворените води и свръхулова.

Учените от „Нофима“ обаче твърдят, че са намерили начин да стимулират отглежданата в аквакултури риба да натрупва повече омега 3 и да преобразува растителните мазнини. Това би отворило нови хоризонти при отглеждането на пъстървови риби.

Естествени дадености

Пъстървовите риби имат естествени способности да конвертират растителни мазнини в ценни омега 3 ненаситени мазнини EPA и DHA. Тази способност е особено силна в млада възраст на рибата. Преди естественото преминаване от сладководен към морски начин на живот. Учените се опитали да запазят тази способност чрез забавяне на цикъла и оставане на рибите по-дълго в сладки води.

Цикълът на пъстървовите риби се влияе от фотопериода (броя светли часове в денонощието). Така наречената смолтификация е серия от физиологични промени, които настъпват при младите пъстървови риби иим помагат да се адаптират от живеещи в прясна вода в живеещи в морска вода. Физиологичните промени по време смолтификацията включват промени във формата на тялото, промяна на оцветяването на кожата (сребристо оцветяване) и повишаване на Na+/K+ АТФ в хрилете. Тези механизми помагат на рибата при осморегулацията.

Учените от „Нофима“ използвали този факт и изследвали две групи риби. При едната предизвикали смолтификация на рибите при тегло 85 грама, а при другата при тегло от 400 грама. След предизвиканите промени давали на рибите фуражи с 10 % съдържание на рибно масло и 90 % съдържание на рапично олио. Според последни данни на трите най-големи доставчици на фуражи за риба, съдържанието на мазнини се разпределя приблизително: 35% на рибеното масло и 65% на рапично олио.

По-големите риби – по-богати на омега 3

Резултатите от експеримента показват, че сьомгата останала в сладки води докато нарастне до 400 г има по-високо съдържание на ценните омега 3 мастни киселини. Двете групи имали съответно 9,2% и 7,5% омега 3 мастни киселини. Експериментът показва че може да се влияе на натрупването на ценни ненаситени мастни киселини чрез увеличаване на пресноводния цикъл на пъстървовите риби.

“Това е много важен резултат, тъй като нивата на омега 3 мастни киселини в отглежданата сьомга са ценни за здравето на човек и самата сьомга и за качествата на продуктите от сьомга, които консумираме”, казва Тоне Остби от „Нофима“.

Генът за омега 3 превръщане

Учените искали да изследват дали различните риби имат различна способност да превръщат растителни мазнини в омега 3 мазнини. Изследван бил генът които контролира ензим известен като делта-6-дезатураза. Този ензим се предполага че играе ключова роля в превръщането на мазнините. Провели селекция на семейства от риби с по-висока експресия на гена. Установили че потомство от сьомга с висока експресия на гена има по-висок капацитет за производство на омега-3 мастни киселини, отколкото потомството от сьомга с ниска експресия на гена.

„Ние установихме, че няколко фактора влияят на тези процеси. Фотопериод, преминаване от сладководен към соленоводен начин на живот, възраст на рибата и нейния генетичен потенциал.“ казва Остби.

А за нас остава радостта да научим че в бъдеще рибите отглеждани в аквакултурите ще стават все по-полезна и ценна храна за човек.

Comments are closed.