Реформа на фонда за рибарство и аквакултури

На 28 януари 2014 г. преговарящите страни на представляващи институции в ЕС – Съвета на ЕС и Европейския парламент се споразумяха за финансирането на реформа в областта на рибарството и аквакултурите. Това проправя пътя за финализиране на регламента относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), който ще замести съществуващия Европейски фонд за рибарство. Пълният текст ще бъде изготвен и представен на комитета на постоянните представители и Съвета за одобрение. Проектът на текста след това ще бъде представен на Европейския парламент за гласуване на първо четене, а след това на Съвета за приемане. Комисарят по морско дело и рибарство Мария Даманаки приветства споразумението.

Comments are closed.