Постигнато споразумение за парите за рибарство

Европейският парламент гласува регламента за новия период 2014 – 2020 за средствата за рибарство, след постигнатото споразумение със съвета на Европа.  С бюджет от € 6,5 милиарда евро за периода, фондът ще финансира проекти за прилагане на новите реформирана политика в областта на рибарството (ОПОР) и на интегрираната морска политика (ИМП). Ще се осигури финансова подкрепа за рибарство, аквакултури и крайбрежните общности. Ще се финансира и адаптиране към променените правила на съвета за рибарство. Сега регламента ще отидае до министрите по рибарство в съвета на европа за окончателно приемане и влизане в сила през юни тази година.

Comments are closed.