Посещение на рибно стопанство Карлово

Специалисти от фирмата посетиха шараново рибно стопанство Карлово. Бяха анализирани работата и потенциала на рибното стопанство.

Comments are closed.