Посещение на рибно стопанство “Белоградчик”

Специалисти на фирмата посетиха пъстървово рибно стопанство “Белоградчик”. Анализирани бяха потенциала за развитие на стопанството и критичните точки на производството.

Comments are closed.