Перспективи и очаквания на бизнеса за едни от най-популярните риби в индустрията, семейството на треските, през 2014.

Здравейте приятели,

За много години! Започвам с това красиво българско пожелание. Пожелавам на всички също много здраве и успешен бизнес с рибарство и аквакултури.

Ето и нашия първи анализ за годината.

 

Очакванията на бизнеса на основните риби в Европа за тази година са противоречиви. Твърде възможно е свръхпредлагане на трескови риби (атлантическа треска (Gadus morhua) и тихоокеанска треска (Gadus macrocephalus). Предположението идва от увеличената квота за треска в Баренцово море за сезон (2013 – 2014 г.). Квотата, която се поделя предимно от Норвегия, Русия и ЕС достигна един милион тона. Исландия също увеличи квотите си за треска и пикша. За сайдата (Pollachius virens) и пикшата (Melanogrammus aeglefinus) продължава да има недостиг и цените се очаква да продължават да растат. Общият допустим улов за атлантическа треска е определен на 214000 тона, в сравнение с 195400 тона през изминалата година (9.5% увеличение). Исландкста квота за пикша е увеличен на 38000 тона.

Цените обаче на тресковите риби не се очаква да намалеят поради постоянното им увеличаване в последните месеци продиктувано от увеличените нива на търсене на тези риби от преработвателната индустрия. Китайската преработвателна индустрия например изпитва сериозен недостиг на суровина за производствата си на филета и сурими. Може да се очаква увеличаване на вноса в Китай на прясна риба от трескови. През изминалата година в Норвегия средните експортни цени за прясна треска се увеличиха от 3,57 лева до 5,19 лева за килограм или с 45%. Цените на норвежката прясна и замразена треска достигнаха своя пик през юли 2013 г съответно 5,40 лв. и 3,63 лв.

В Европа недостига на трескови риби също се увеличава. Това също е фактор за повишените цени на норвежкия експорт. Международният съвет за изследване на моретата и океаните (ICES) препоръчва намалени квоти за трескови през 2014 г, което също ще доведе до увеличаване на цените на тези риби.

Руския улов на треска се е повишил леко през 2013 г. до 1045610 тона. Русия увеличи цените на замразения полък (Pollachius pollachius) и по този начин постави под натиск китайската преработвателна индустрия. Цените за замразен руски полък се увеличиха от 1 300 на 1 400 – 1 500 долара за тон. Китайските производители сега търсят начини за да увеличат цените си . Очакванията са за общо увеличение на рибата и продукти от нея в близко бъдеще.

Нова Зеландия се очаква да увеличи квотата си за хек (Macruronus novaezelandiae) за предстоящия сезон. Квотата на хек беше намалена на 130000 тона за миналата година за да се запазят запасите. През новия сезон се очаква тя да е 150000 тона. Търсенето на хек на местно ниво и на европейския пазар продължава да се увеличава, което значи че цените на продукти от хек ще продължават да се повишават.

Сурими (Продукти от смлени меса на риби и рибни продукти. Обикновено остатъчни продукти при рибопреработвателната индустрия. Най-известни са така наречените ролца от раци. Представляват смлени меса от риба с оцветители и есенция за миризма на раци.) индустрията отчита спад на обема си в световен мащаб. Износа на САЩ за изминалата година е намалял с 5%, като най-сериозно е намалял износа за Япония – с 18,5%.

Френският производител на сурими Фльори Мичон (Fleury Michon) докладва за спад от 15% в продажбите по време на второто тримесечие на 2013 година. Посочените причини за този спад са ограничени суровинни доставки, слаби рекламни усилия и кризата в европейската икономика.

Търсенето на сурими в Китай расте и в момента изпреварва доставките. Сурими продукти, като например топки от риба са много популярни в Китай. Китайското производство на сурими през 2012 г. възлиза на около 240000 тона. Консумацията на продукти сурими в Китай се очаква да расте бързо – с над 10% годишно. С недостига на суровини и с намалено производство, Китай сега е принуден да внася рибите за суровини на сурими продукти от други страни.

Перспективите за предстоящия сезон от значително по-високи квоти за атлантическа треска кара повечето наблюдатели да очакват падане на цените, най-малко за по-традиционните продукти като замразени филета на блокове и сушена риба. Има признаци, че търсенето на висококачествени пресни продукти се разраства. Усложняващ фактор ще се окаже увеличеното търсене на суровина за преработка в Китай. Това може да допринесе за поддържане на по-високи цени от очакваното.

Увеличените квоти за трескови риби едва ли ще останат такива и за в бъдеще. Популациите на херинга в момента са под натиск и запасите от треска в близките години могат да имат трудности при намиране на достатъчно храна. Това означава намаляване на запасите от трескови риби съответно преразглеждане на квотите.

Comments are closed.