Нови рибовъдни стопанства

Аквакултурите са приоритетно направление в Европейския съюз, поради изчезването на естествените популации на водни организми от прекомерния неконтролируем улов. Високата производствена технология в аквакултурите е начин да се отговори на постоянно нарастващото търсене на тези продукти на европейските пазари.

„Елеват Аквакултури” предлага:

  • проектиране на нови рибовъдни стопанства;
  • изграждане на нови рибовъдни стопанства;
  • изграждане „до ключ“ на рециркулационни системи;
  • управление на рибовъдни стопанства.

Ние познаваме еднакво добре възможностите в бизнеса с аквакултури, както и трудностите в този сектор. Ето защо знаем как да гарантираме устойчивост на всяко рибно стопанство.