Модернизация

Ако вече имате производство на аквакултури, „Елеват Аквакултури” ви предлага:

  • модернизация и оптимизация на съществуващи стопанства;
  • анализ на критичните точки;
  • изграждане на риболюпилни;
  • изграждане на съпътстващи производства.