Контакти

Елеват Аквакултури ЕООД

„Технологии и иновации в аквакултурите”

emailelevataquacultures@gmail.com

aдрес: ул. Света София 7, ет. 8, 1000 София, България

Телефон: +359(0)887112284

Вижте централния офис на Elevat Aquaculture на картата