Аквакултурите

Аквакултурите представляват производство на водни организми и се превърнаха в един от най-бързо развиващите се сектори на световното стопанство.

България разполага с над 3000 язовира, около 300 естествени езера и реки, както и 378 км морска ивица и развитието на бизнес, свързан с водата, се очертава като добра перспектива. Началото е поставено преди повече от век, когато на първото Пловдивско изложение е бил показан рибарник за отглеждане на риба предизвикал огромен интерес. За развитието на аквакултурата в страната от самото възникване у нас принос имат Лесотехническият университет, БАН, Институтът по сладководно рибовъдство Пловдив, Институтът по рибни ресурси Варна, Институтът по рибна промишленост Бургас, Софийският и Тракийският университет.

Елеват Аквакултури ще предоставя на вашето внимание непрекъснат поток от ценна информация от нашия и световен опит в областта на аквакултурите.