Екологични аквакултури

Осъзнаването на потенциалните екологични проблеми значително се увеличи в последно време. В ход са много усилия за подобряване на използването на наличните ресурси и управлението на околната среда. FAO (food and agriculture organization) създаде специален кодекс за отговорен риболов, съдържа принципи и разпоредби в подкрепа на устойчивото развитие на аквакултурите.

Безконтролното разширяване на производството от аквакултури е ограничено поради влиянието което те причиняват върху околната среда от заустването на отпадни продукти във водните обекти, както и от зависимостта си от плевелна риба, рибно брашно и масло. В резултат на увеличението на отпадни води с азотни натоварвания от човешка дейност, в съвсем близко бъдеще може да се стигне до рестрикции за изхвърлянето на всякакви отпадни води включително и от аквакултури (конвенционални аквакултури).

Възниква необходимост от прилагане на технологии които пестят водата и енергията, и са изградени на принципите на децентрализация. Интензивните, силно централизирани и енергийно зависими аквакултури може да бъдат застрашени от недостиг или увеличаване на разходите на електроенергия, дизелово гориво или други енергии.