Екип

Екипът на „Елеват Аквакултури” се състои от професионалисти с богат опит и доказани постижения в развитието на високи технологии за производство на устойчиви аквакултури. В него влизат технолози, финансисти и специалисти в областта на корпоративното управление, правни съветници и научни работници от Българската академия на науките.

„Елеват Аквакултури” има изградена мрежа от международни специалисти в областта на аквакултурите. Сътрудничеството ни с най-добрите световни специалисти гарантира постигането на добри резултати.