Достъпни ли са качествени фуражи за аквакултури в България?

Увеличеното производство на аквакултури доведе до увеличение на търсенето на рибни фуражи. И макар че повечето от големите играчи , опериращи в този сектор се насочиха към Азиатско-Тихоокеанския регион за разширяване на бизнеса си, в Европа също отчитат повишени нива на търсене на аква-фуражите. Бизнесът с аква-фуражи се оценява на 55,69 милиарда долара през 2012 г и се очаква да се увеличи до 106,67 милиарда долара през 2018 г. Азиатско – тихоокеанският регион е с най-голям дял в потреблението на аква-фуражи, като ръстът на потребление е най-висок в страни като Китай, Виетнам и Индонезия.

fish-feed02

храна за риби

Основните ключови участници в глобален мащаб са Нутриад (Nutriad) Белгия, Каргил (Cargill) САЩ, Биомар (Biomar) Дания, Алер аква (Aller Aqua) Дания, Аванти (Avanti Feeds) Индия, Евос (Ewos) Норвегия и Нутреко (Nutreco) Холандия.

Традиционно, производството на аквакултури в последните 25 години в България разчита на външни източници за да задоволява потребностите си от висококачествен екструдиран фураж. Преминаването от екстензивни към интензивни начини на отглеждане на аквакултурите в страната ни още повече повишиха търсенето на висококачествени фуражи. Дори шарановото производството, което традиционно не употребяваше екструдирани фуражи, в последно време все повече се интензифицира и търси нови и качествени фуражи за да си гарантира бърз растеж и качествено месо.

За разлика от сухоземните животни, рибите изискват храни с високо съдържание на протеин за по-добър растеж – над 35%. Това създава определени ограничения по отношение на изходните материали, които могат да бъдат използвани като протеинов източник в храните за риби.

Какво е състоянието на сектора и има ли българската аквакултура достъп до висококачествени фуражи?

Въпреки, че в България работят няколко фабрики, които произвеждат храна за риби, големите производители на аквакултури предпочитат да се снабдяват от известните фирми в Европа. Причината се крие най-вероятно в недоверието в качествата на българския фураж. Тенденцията е това да се промени, защото някой частни производители вече започнаха да модернизират фабриките си и да подобряват качеството на производството си. Нещо повече, има фабрики в страната ни произвеждащи висококачествени продукти, които някой европейски производители влагат в храната си за аквакултури и продават пак на нашия пазар, но вече като готов фураж.

Кои са големите играчи и близко ли са до нас?

Окрупняването и консулидацията в края на 90-те не подмина и бизнеса с храни за аквакултури. Компании, като Нутреко и Биомар успяха да се сдобият с повечето малки производители в Европа и да разширят позициите си. Днес големите играчи на пазара за фуражи за риба имат филиали в повечето европейски държави. Но не и в България. Причината е, че нашият пазар за тези храни е прекалено малък все още за да е интересен за големите. За нас остава алтернативата – транспорт от най-близката фабрика. Транспорта обаче не е евтин и няма тенденция да поевтинява с все повече повишаващите се цени на горивата на международните пазари. Инвестицията в транспорт увеличава цената на използваните фуражи и трябва да се обмисли внимателно. Транспортирането на фуражи от много отдалечени точки могат да оскъпят опасно фуражите а от там и крайната продукция.

Един достъпен източник на висококачествени фуражи за аквакултури е филиала на фирма Нутреко в Италия. Нутреко е холандска компания, чиято дейност е свързана с производство на храни за човек и фуражи за почти всички видове селскостопански, хоби и спортни животни. Но основно фирмата поддържа фабрики за фуражи за аквакултури, птици и свине. Притежава и вериги за производство на свинско месо. Тя е една от големите играчи на пазара за аква фуражи, чрез дъщерното си дружество Скретингс (Screttings), регистрирано в Норвегия. Трите фирми: Нутреко (Nutreco), Евос (Ewos) и Биомар (Biomar) си поделят по около 30 – 35% от световното производството на фуражи за сьомга. Най-голям дял от тях има Нутреко-Скретингс. Днес фирмата има 3400 служители по целия свят, които всяка година произвеждат 1700000 тона фуражи за аквакултури. Фирмата има формули за над 60 вида риби и скариди, които обхващат всички етапи от жизнения цикъл. Фирмата продава в повече от 40 страни и произвежда в 16 страни. Фабриката на Скретингс Италия се намира близо до Верона на разстояние 1200 км от София, България. Това прави Скретингс приемлив вариант за снадбяване на аквакултурните ферми в България.

Южната ни съседка е друга алтернатива за снабдяване с фуражи от основните играчи на пазара. В Гърция, промишленото рибовъдство започва през 80-те, като подражава на норвежкия модел. Гръцките производители на аквакултури се специализират в две традиционни средиземноморски риби – ципура (Sparus aurata) и лаврак (Dicentrarchus labrax). От сладководните видове в Гърция се отглеждат пъстърва (Oncorhynchus mykiss), шаран (Cyprinus carpio) и европейска змиорка (Anguilla anguilla). Количеството използван фураж за риба в Гърция е около 10 – 12000 тона годишно. От това количество близо 70% е внос и 30% собствено производство. В Гърция има фабрика на фирмата Биомар. Приблизително една на всеки четири пъстърви или сьомги, отглеждани във ферми, произведени в Европа и Чили са хранени с Биомар фураж за риба. Групата на Биомар храни риби в 60 страни и повече от 30 различни вида риба. Фуражите на Биомар обхващат пълния цикъл на развитие на рибата, от личинките до родителските двойки. Продуктовата гама се определя в съответствие с различните местни потребности, на географски принцип и обхваща видове като пъстърва, европейска змиорка, есетри, калкан, арктичен сивен и средиземноморски видове като лаврак и ципура.

Биомар е създадена в Дания през 1962 от група датски фермери на риба. През 1988

fish feed, fish feeding, aquaculture,

хранене на риби

е поета от компания за фуражи, дъщерна на Norsk Hydro. През 1994 компанията поглъща Аквалим (Aqualim) Франция и Биомар, Норвегия. Името вече е Биомар. Разширяването след това продължава в Шотландия през 1995 г., и в Чили през 2000 година. През 2001 Biomar стартира производствена мощтност в Гърция. През 2005 и 2008 датската холдингова компания Schouw & Ко придобива групата. През 2008 година Биомар придобива и холандската Провими (Provimi Aqua) в частта и за производство на храни за риба. Фабриката на Биомар в Гърция е в град Волос, на около 350 км от границата на България.

Друга алтернатива представена в България са храните на фирма Алер Аква (Aller Aqua). С производство в четири страни и износ в близо 50 страни по света Алер Аква е международна компания за производство и продажба на храни за риби. Фирмата произвежда в Дания, Полша, Германия и Египет. Храните на Алер Аква достигат в България от фабриката в Полша. Разтояние до България от около 1800 км. Добрата новина е че фирмата има представителство в България в лицето на опитен дългогодишен специалист.

Въпреки, че в момента храните произведени в България не са особено използвани от големите ферми в страната ни, се надяваме че в скоро време това ще се промени. Производството на аквакултури както у нас, така и в световен мащаб се увеличава с бързи темпове. А това означава по-конкурентен пазар. Съкращаването на разходите за транспорт на храна би довело до по-добри резултати на нашите ферми.

д-р Георги Атанасов

Comments are closed.