Въртеж по пъстървата

Въртежа по пъстървата е болест предизвиквана от едноклетъчния паразит Myxobolus cerebralis (Hofer, 1903).

Въртенето по пъстървата се предизвиква от едноклетъчния паразит Myxobolus cerebralis Hofer, 1903. Заболяването миксоболоза, предизвиква сериозни икономически загуби в студеноводните ни рибни стопанства. По наши данни почти всички пъстървови стопанства в страната ни са контаминирани с паразита Myxobolus cerebralis. В някой рибни стопанства на ден умират между 400 и 1000 млади риби. Изключително високата интензивност на заболяването води до големи загуби в пъстървовите стопанства. Смята се че болестта е пренесена в България от Северна Америка с внесен заразен хайвер. По данни от Gilbert и американските власти само в щата Монтана (USA) загубите от болестта надхвърлят $300 000 000.

За първи път заболяването миксоболоза (според нас болестта би следвало да се нарича миксоболоза поради промяна в името на паразита – от старото име Myxosoma cerebralis в по-ново приетото – Myxobolus cerebralis Hofer, 1903) е съобщено през 1960 г. година от професор Маргаритов. През следващите 30 години има непълни данни за развитието на заболяването в пъстървовите ни стопанства. В последните години обаче, се наблюдава нарастване на честотата на регистриране на типичните признаци на заболяването в много стопанства. При направените от нас контролни изследвания на 12 стопанства, ние установихме наличие на паразита в 100% от случаите.

При младите пъстърви паразитът е високо патогенен и води до висока смъртност. Боледуват главно рибите до едногодишна възраст. До скоро се смяташе че боледуват само риби от вида дъгова пъстърва (Oncorhynchus mikiss) но по последни наши и странични данни, заразата се наблюдава и в други видове от семейството (Salmo truta, Salvelinus fontinalis). Дори слабо инвазираните риби губят ориентация, не се хранят нормално и губят тегло. Изключителната трудност при борбата с паразита представлява високата му устойчивост и приспособимост в околната среда. Цистите на паразита остават инвазиоспособни до 15 години, дори в сухи басейни. Олигохетите, като междинен гостоприемник и основни разпространители на заразата, изпускат триактиномизони до една година след заразяването си.

Етиология

Паразитозата се развива в три стадия.

Триактиномизоннен стадии

Triactinomison

триактомизон

В този стадии паразитът инфектира рибата. Представлява котвообразен организъм с дължина около 200 микрометра и ширина 150 микрометра. Състои се от полярна капсула, централно стъбло, в чиято горна част има спороплазма и три куки. Когато се закачи за рибата посредством полярната капсула, паразитът впръсква пакет с около 60 ембрионални клетки в гостоприемника. Проникването става по два пътя – през епитела на кожата и хрилете или през чревния епител.

Спороплазмен стадии

След проникване в гостоприемника паразитът се дели (митотично) и преминава в амебовидна форма. Амебовидните паразити мигрират през тъканите на рибата и атакуват меките хрущални тъкани и централната нервна система.

Миксоспорен стадии

Въртеж по пъстървата

Миксоболоза по пъстървата

Миксоболоза
Миксоболоза
Миксоболоза
Миксоболоза
 След достигане на крайната локализация, амебовидните паразити започват интензивно образуване на миксоспори с лещовидна форма и големина около 10 микрометра. Те са инвазиоспособни за олигохетите или директно за риби. Диагностицират се в смлени хрущялни тъкани, мозък или мускули от инвазирани риби. От миксоспорите могат да се заразят олигохети, риби или птици.

Жизнен цикъл

Жизненият цикъл на паразита протича с помощта на два типични и един резервоарен гостоприемник. Паразитът инфектира рибата по два начина. Чрез

паразити, жизнен цикъл, аквакултури, риби

жизнен цикъл

поглъщане на инфектирани олигохети (нисши четинести червеи), спори или при закачане на свободно плаващи триактомизони във водата. Възможна е инфекция и при поглъщане на спороцисти директно от инфектирани риби. Заразената риба отделя голямо количество спороцисти след смъртта си. Спорите попадат във водата, където биват погълнати от различни олигохети. В стомаха на олигохетите протича развитие на паразита и се оформя панспороциста, всяка от която съдържа няколко пакета от триактомизони. Панспороцистата напуска олигохета през ануса. Заразени олигохети могат да отделят във водата панспороцисти в продължение на една година. Триактомизоните плуват във водата до среща с риба. Птиците, като резервоарен гостоприемник играят роля при разселване на паразита.

Клинична картина

паразити, жизнен цикъл, аквакултури, болести, миксоболоза, миксозомоза, болести по рибите

инфектирани риби

Болестта протича с разрушаване на меките хрущялни структури на младите пъстърви, включително и органа на равновесие. Рибата започва да плува с въртеливи движения, губи ориентация и не се храни нормално. Възможни са изкривявания на скелетните части на рибата, като опашно стъбло, оперкулум (хрилни капачета) и понякога челюсти. За малките риби до 3 месечна възраст паразита е силно патогенен и смъртността може да достигне до 80 – 90%. Боледуват риби до едногодишна възраст, т. е. до вкостеняване на хрущялните тъкани. Болестта може да протече в четири форми.

Акутна форма

Наблюдава се при масивна инвазия със спори при младите риби. Разстройва се жизнената дейност на рибите, разрушават се скелетните структури и централната им нервна система. Наблюдава се висока леталност.

Субакутна форма

Характеризира се преди всичко с нарушаване на еквилибриума на рибите. Разстройва се движението на рибата. Води до изтощаване и смъртност.

Хронична форма

Протича много бавно и се характеризира с частични изкривявания на гръбначния стълб на рибата, главно в областта на опашното стъбло след мастната перка. По рядко се наблюдават поражения на оперкулума.

Латентна форма

Наблюдава се при слаба инвазия и протича безсимптомно. Рибата понася присъствието на паразита без да боледува.

Диагноза

Заболяването се диагностицира по клинична картина и доказване с патоанатомични и микроскопски методи.

Лечение

Не е известен медикамент унищожаващ вече навлезлият паразит в организма на рибата. Мерките за борба са превантивни и дават добър резултат, ако се знае естеството на заразата и векторите на заразяване.

За повече подробности, диагностика и лечение, се обръщайте към нас.