Аквакултурите могат да бъдат основен фактор за разтежа на гръцката икономика

Бизнес консултантите от McKinsey & Company определиха аквакултурите като изгряващата звезда на гръцката икономика. Те имат значителен потенциал, който може да осигури здравословен тласък за брутния вътрешен продукт на страната.

В доклад представен по-рано този месец се каза, че аквакултурите в Гърция могат да добавят 1 млрд. евро в брутния вътрешен продукт през следващото десетилетие. Това би довело до 184% или € 782 милиона увеличение за гръцкия износ, което би намалило дефицита по текущата сметка с € 700 милиона.

В изследването, проведено от името на Гръцката федерация на предприятията (SEV) и Гръцката банкова асоциация (HBA), се казва, че също така аквакултурите биха раздвижили и пазара на труда с отварянето на 20 хиляди нови работни места.

За да се осъществи този ръст обаче, секторът се нуждае от интервенця на бизнеса и на държавата на регулаторно ниво, подчертават от McKinsey. На първо място, въпреки че гръцките продукти са с високо качество, липса на обработка намалява тяхната добавена стойност в значителна степен. Около 95 на сто от лаврака и ципурата се изнасят, без да са преминали през обработка. Например по удобна опаковка, така че да може директно да достигат до супермаркети за търговия на дребно или направо да се предлагат като готови ястия. Проучването предполага, че този недостатък може да се коригира чрез стратегическо сътрудничество с големите европейски фирми в сектора.

Другият основен проблем, според фирмите в сектора, е недостатъчното законодателство относно местоположението на инсталациите. Въпреки че миналата година Гърция излезе със специален устройствен план за рибните стопанства, това все още възпрепятства растежа на сектора. В същото време Турция, която се развива като най-големия конкурент на Гърция в тази сфера, бързо подобрява регулаторната си рамка, така че през следващите години производството и на лаврак и ципура ще надхвърли това на Гърция.

От компанията McKinsey твърдят, че гръцката рибата може да намери повече купувачи в чужбина, например в САЩ, Япония и дори Китай.

д-р Георги Атанасов

по данни от публикация на McKinsey & Company

Comments are closed.