Посещение на рибно стопанство Карлово
Посещение на рибно стопанство “Белоградчик”
Посещение на язовир “Славовица”
Инсталиране на садки

Добре дошли на сайта на “Елеват Аквакултури” ООД

Аквакултурите (pdf)

„Елеват Аквакултури” е модерна българска компания за високотехнологични решения в областта на устойчивите аквакултури. Предлагаме консултации и съдействие за изграждане на нови рибовъдни стопанства и за оптимизиране и модернизиране на съществуващи такива. В момента сме в процес на изграждане на свое стопанство за органично производство чрез екологично отговорни практики. Компанията участва в редица проекти за устойчиви аквакултури, има ясен план за стратегическо развитие и отличен екип от специалисти.

„Елеват Аквакултури” разработва собствени високи технологии и ноу-хау, които са подходящи както за модернизация на съществуващи стопанства така и за изграждане на нови. Умеем да организираме и управляваме проекти, съответстващи на последните изисквания и регламенти на Европейската програма за развитие на сектор „рибарство”.

Като най-бързо развиващ се сектор на селското стопанство, аквакултурите са изправени пред предизвикателството на все по-нарастващото търсене, като същевременно трябва да щадят все по-ограничените природни ресурси. Сложна задача, чието решение изисква високо ниво на професионална етика и силно развито чувство за екологична и социална отговорност. Ние от „Елеват Аквакултури“ спазваме принципа на отговорен професионализъм във всички предлагани от нас услуги.